IMDS - ON-LINE

Kategória:
školenie
Dátum
27. september 2024
ON-LINE
Cena:
259 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • 27. september 2024

IMDS databáza na vytváranie MDS dát pre zákazníkov v automobilovom priemysle. Umožňuje výrobcom automobilov a dodávateľom dielov štandardizovať proces výmeny informácií  a ich efektívne zhromažďovanie. Databáza materiálových listov pre materiály, komponenty používaných v automobilovom priemysle.

Cieľ:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o užívateľskom prostredí IMDS databázy ako aj práce s ním. Oboznámiť sa s postupmi vytvárania MDS dát, ich schvaľovanie  dodávateľom a zasielanie dát na schválenie k zákazníkovi.

Cieľová skupina:

Zamestnanci v automobilovom priemysle, dodávatelia pre všetkých zákazníkov v automotive.

Obsah:

 1. Oboznámenie s IMDS databázou (vývoj, význam, dôvody)
 2. Základná orientácia v databáze (ako si vyhľadať informácie, ako sa orientovať v systéme)
 3. Základná štruktúra: prihlásenie, význam okien menu
 4. Práca s databázou: vyhľadávanie MDS materiálov, tvorba a odoslanie MDS zákazníkov

Požiadavky na účastníkov:

Účastník školenia má mať základné poznatky o materiáloch, prvkoch, o zložení materiálov.

Doba trvania:

1 deň

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ s praxou
 • Obed a občerstvenie počas prestávok (pri prezencii)
 • Príjemná školiaca atmosféra
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 

 

 
 

Všetky termíny:

 • 27. september 2024