Technická čistota podľa VDA 19.1, VDA 19.2 a ISO 16 232

Kategória:
školenie
Dátum
23. september 2024 - 24. september 2024
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
369 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • Od 23. september 2024 do 24. september 2024

Technická čistota patrí medzi základné štandardy vyžadované zástupcami automobiliek pre následnú ralizáciu zvyšovania efektívnosti procesov s ohľadom na zvyšovanie spoľahlivosti a bezpečnosti komponentov montovaných do automobilov.

Požiadavky Technickej čistoty podľa VDA 19.1 a VDA 19.2 sú uvedené ako dodatkové požiadavky IATF 16 949 pri procese schvaľovania produktu.

Obsah:

VDA 19.1

 • Špecifikácia čistoty
 • Výber skúšobnej metódy
 • Manipulácia s ohľadom na správnu technickú čistotu
 • Kvalifikačné skúmanie a hodnota slepého pokusu
 • Postup extrakcie
 • Analytická filtrácia
 • Postupy analýz
 • Dokumentácia

VDA 19.2

 • Koncepcia čistej výroby
 • Meranie vplyvov na čistotu
 • Okolité prostredie
 • Logistika
 • Personál
 • Montážne zariadenia
 • Potencionálna analýza čistoty

Trvanie:

2 dni

Cena:

369 € bez DPH na jedného účastníka 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní školenia

Poskytované benefity:

 • Školiace materiály
 • Skúsený certifikovaný školiteľ

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • Od 23. september 2024 do 24. september 2024