APQP / PPAP

Kategória:
školenie
Dátum
13. november 2023 - 14. november 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
369 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
  • Od 13. november 2023 do 14. november 2023

Cieľ kurzu:

Priniesť účastníkom kurzu základné informácie o postupoch a metodikách pre plánovanie kvality v automobilovom priemysle (APQP) s ohľadom na jednotlivé fázy.

Metodika bola pôvodne vyvinutá koncom 80-tych rokov minulého storočia organizáciou AIAG s aktívnym zapojením automobiliek Ford, General Motors, Chrysler a ich dodávateľmi, pričom sa stala štandardom v automobilovom priemysle.

Časťou APQP je aj metodika PPAP. Je používaná veľkou skupinou výrobcov vozidiel (OEM) a stanovuje generické požiadavky na uvoľňovanie dielov v automobilovom priemysle a schvaľovanie dielov v sériovej výrobe.

Obsah:

Základy problematiky APQP

Základné pojmy, ciele a stanovenie úlohy

Fázy vzniku produktu  

Plánovanie projektu / Riadenie projektu / Tímová práca

Požiadavky podľa APQP

Nástroje kvality / Pomôcky pre jednotlivé fázy

Plán kontroly a riadenia

Úvod do problematiky PPAP

Prehľad PPAP

Metóda vzorkovania podľa PPAP

Požiadavky a úroveň predkladania PPAP (Submission Level)

Dokumentácia týkajúca sa vzorkovania

Použitie predpísaných formulárov

Doplňujúce ustanovenia a predpisy

Špecifické požiadavky zákazníka

Špecifické predpisy / formuláre

Workshop / práca v skupine

Tipy a skúsenosti

 

Dĺžka trvania:

2 dni

Poskytované benefity:

  • Školiace materiály
  • Skúsený školiteľ
  • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok (prezenčná forma)
  • Príjemná školiaca atmosféra 
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cena:

369 € bez DPH / 1 účastník

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10%.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 13. november 2023 do 14. november 2023