8D - riešenie problému v 8 disciplínach

Kategória:
školenie
Dátum
18. september 2024
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
259 € bez DPH pre jedného účastníka / 1 deň
Všetky termíny:
 • 18. september 2024

Na dosahovanie efektívneho a trvalého riešenia problémov podniky využívajú viaceré prístupy. V r. 2018 bol spoločnosťou VDA vydaný popis metódy 8D na riešenie problému. 

Cieľ:

Školenie približuje a objasňuje systematický prístup v 8 krokoch, formulár 8D ako komplexnú správu dokumentujúcu riešenie problému, vrátane podporných nástrojov počas analýzy a hodnotiacich kritérií.

Cieľová skupina:
Pracovníci zo všetkých oddelení, ktoré sa zapájajú do riešenia reklamácii, nezhôd a problémov, či už interných alebo externých. Pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť tento prístup, prehĺbiť vedomosti a podporiť proces neustáleho zlepšovania v podniku. 

Obsah:

 • Základné pojmy pri riešení podnikových problémov, objasnenie
 • Kritéria pre použitie metódy 8D
 • Formulár 8D, formát a štruktúra analýzy
 • Postupné objasnenie krokov analýzy D1 až D8, cieľ a výstup
 • Podporné nástroje pri analýze problému
 • Hodnotenie procesu 8D, kritériá úspešnosti použitia metódy a vykonania jednotlivých krokov
 • Príležitosti a riziká pri riešení cez 8D, možnosti poučiť sa
 • Cvičenia na overovanie pojmov

Trvanie:

1 deň

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu 
 • Obed a občerstvenie počas prestávok (prezenčná forma školenia)
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena:

259 € bez DPH pre jedného účastníka / 1 deň

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Spracovanie osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • 18. september 2024