APQP/MLA pre nové diely

školenie
 Termín dohodou
 
5

Plánovanie kvality je dôležitou súčasťou fungujúceho systému manažérstva kvality. Pre zabezpečenie bezproblémovej sériovej výroby je vhodné zaoberať sa kvalitou už vo fáze plánovania. V automobilovom priemysle a u dodávateľov pre automobilový priemysel sú už tieto štandardy dobre zapracované. Aj v iných oblastiach je možné aplikovať výhody preventívneho plánovania kvality.

Stanovenie cieľa:

Naučíte sa efektívne využívať metódy plánovania kvality výrobku a tvoriť kontrolné plány. Budete schopný komplexne a efektívne plánovať procesy výroby. Naučíte sa systematizácii. Účastníci budú oboznámení s príručkou APQP (pokročilé plánovanie kvality výrobku) od AIAG s MLA „Zabezpečenie kvality pred spustením sériovej výroby“.

Cieľová skupina:

Zodpovední vedúci a pracovníci, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť poznatky v oblasti plánovania kvality.

Obsah:

Základy problematiky

Základné pojmy, ciele a stanovenie úlohy

Fázy vzniku produktu  

Plánovanie projektu / Riadenie projektu / Tímová práca

Požiadavky podľa APQP

Požiadavky podľa VDA 4

Metodiky – VDA - Vznik produktu „Zabezpečovania stupňa zrelosti pre nové diely“

Nástroje kvality / Pomôcky pre jednotlivé fázy

Plán kontrol a kontrolné zoznamy 

Výmena názorov a skúseností

Praktické ukážky správ

 

Trvanie:

1 deň

Predpoklady:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:

  • Rozsiahle školiace materiály
  • Skúsený školiteľ
  • Príjemná tréningová atmosféra 
  • Obed a občerstvenie počas prestávok
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena:

229 € bez DPH na jedného účastníka

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.