VDA 16

školenie
 Termín dohodou
 
5

Publikácia VDA 16 ako komunikačný nástroj na podporu rozhodujúcej výmeny informácií medzi dodávateľmi a zákazníkmi v rôznych dodávateľských vzťahoch v rôznych automobilových dodávateľských reťazcoch, pokiaľ ide o potrebu jasne definovať charakteristické atribúty pre všetky povrchové charakteristiky závislé od vzhľadu.

Stanovený cieľ:

Jej účelom je v prípade absencie jasných špecifikácií pre tolerovaný stupeň charakteristických vlastností povrchu pre akúkoľvek kategóriu výrobku v automobiloch, alebo na vozidle, iniciovať komunikáciu medzi výrobcom a výrobcom. Na dosiahnutie 100% -nej výkonnosti dodávateľa s nulovým defektom a zodpovedajúceho hodnotenia v procese auditu výrobku alebo schvaľovania výrobku je veľmi dôležité špecifikovať všetky relevantné dekoračné povrchové charakteristiky reprodukovateľným a pokiaľ možno vyčísliteľným spôsobom. To slúži na vytvorenie prehľadnosti v základných podmienkach pre zákazníkov aj dodávateľov, pokiaľ ide o kvalitu, ktorú možno očakávať / realizovať.

Obsah:

 • Stanovenie cieľov špecifikácie
 • Analýza produktu a procesu pomocou príkladov
 • Hodnotenie a kvantifikácia pohľadových a pohmatových povrchov
 • Vyhodnotenie podmienok:
  • svetelných
  • inšpekčných
  • času kontroly
 • Zadefinovanie a návrh cieľových podmienok
 • Riadenie a zaistenie kvality hraničných vzoriek
 • Návrh dohody na zaistenie kvality zohľadňujúcej špecifické požiadavky kladené na predmetné diely.

Trvanie:

1 deň

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

Cena:

229 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.