Špecifické požiadavky zákazníka JLR

školenie
 Termín dohodou
 
10

Základné informácie:

Povinnosť dodávateľa Jaguar Land Rover zabezpečiť plnenie požiadaviek koncernu je vyjadrená v nižšie uvedených aktualizovaných a prepracovaných požiadavkách na kvalitatívnu spôsobilosť a smerniciach hodnotenia s názvom Špecifické požiadavky zákazníkov.

Stanovenie cieľov:

Pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Špecifické požiadavky zákazníkov ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu Jaguar Land Rover.

Cieľová skupina:

Pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern Jaguar Land Rover. Špecialisti z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci zo všetkých oblastí. 

Obsah školenia:

 • JLR ako značka a súčasti JLR
 • Prehľad štandardov a požiadaviek a náväznosť
 • Prehľad špecifických dokumentov JLR
 • APQP Management - PCDS (Product Creation Delivery System)
 • PPAP požiadavky vrátane PFMEA
 • eCapacity Analyses report/eSREA
 • Kritéria hodnotenia JLRQ
 • MSA  Audit a  SD Audit
 • Problem solving podľa JLR
 • Logistické požiadavky MP&L Supplier Guide,  ODETTE MMOG/LE Selfassessment

Ukončenie kurzu:

Po úspešnom absolvovaní  účastník získa certifikát o absolvovaní kurzu „Špecifické požiadavky zákazníka - Jaguar Land Rover“.

Trvanie:

1 deň

Poskytované benefity:

 • Každý účastník obdrží rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
 • Príjemná školiaca atmosféra 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cena:

259 € bez DPH za účastníka / 1 deň

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Ochrana osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.