Špecifické požiadavky zákazníka BMW - ON-LINE

školenie

Základné informácie: 

Požiadavky kladené v rámci projektov pre BMW sú špecifické na jednotlivých dodávateľov v rámci každého projektu. Preto musí mať dodávateľská organizácia maximálne znalosti o všeobecných požiadavkách koncernu a tieto požiadavky jednotlivých značiek vedieť aplikovať v každom oddelení, počnúc vývojom projektu cez uvoľnenie do sériového procesu, až po výrobu náhradných dielov.

Stanovenie cieľov:

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov o praktickom používaní požiadaviek v dennej praxi v nadväznosti na základné IATF 16949 požiadavky s prepojením VDA noriem, vysvetlenie, pochopenie, naučenie a osvojenie práce s nimi. 

Cieľová skupina:

Určená pre stredný management (QE,SQA) a manažérov všetkých oddelení v dodávateľských spoločnostiach koncernu BMW.

Obsah:

 • BMW ako značka a súčasti BMW
 • Prehľad štandardov a požiadaviek a nadväznosť
 • Prehľad špecifických požiadaviek BMW podľa IPC
 • Prehľad špecifických požiadaviek BMW podľa IATF
 • Projektový Management (PEP)
 • GS Normy ukážky a  Zákaznícke portály na kvalite popis

Ukončenie kurzu:

Po úspešnom absolvovaní  účastník získa certifikát o absolvovaní kurzu „Špecifické požiadavky zákazníka BMW“. 

Trvanie:

1 deň

Poskytované benefity:

 • Každý účastník obdrží rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok (prezenčná forma školenia)
 • Príjemná školiaca atmosféra 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cena:

259 € bez DPH / 1 účastník

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Ochrana osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.