Metrológia - firemný metrológ

školenie

Cieľ školenia:

Cieľom školenia je objasniť povinnosti a zodpovednosti firemného metrológa a získať všeobecný prehľad v oblasti metrológie.

Cieľová skupina:
Kurz je vhodný ako pre začínajúcich metrológov, tak pre vedúcich pracovníkov, ktorí majú metrológiu v organizácii na zodpovednosti; pre zamestnancov organizácií, ktoré pri svojej činnosti využívajú meradlá.

Obsah:

- Kvalita a metrológia a ich vzájomný súvis

- Metrologický systém SR

- Legislatíva v oblasti metrológie v SR

- Základné pojmy

- Požiadavky na meradlá

Dĺžka trvania:

1 deň

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Poskytované benefity:

  • Komplexné výukové materiály
  • Skúsený školiteľ
  • Príjemná školiaca atmosféra 
  • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok (prezenčná forma školenia)
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cena:

259 € bez DPH na jedného účastníka 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Ochrana osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.