Analýza chybných dielov z poľa NTF / FFA - ON-LINE

školenie

Základné informácie:

Cieľom školenia oboznámiť účastníka so štandardom Analýz chýb z poľa a spôsobom jeho implementácie vo svojej organizácií. Je určené dodávateľom všetkých automobilových spoločností (nielen VW). Norma IATF 16949:2016 vyžaduje znalosť tohto štandardu konkrétne v článkoch 10.2.5 a 10.2.6.

Cieľová skupina:

Pracovníci z vývoja, výroby, manažéri, pracovníci zaistenia kvality a predaja v automobilovom priemysle v celom dodávateľskom reťazci, ktorí sa budú spolupodieľať na zavádzaní a rozvoji procesu analýzy chybných dielov z poľa.

Obsah školenia:

  • Priebeh procesu analýza chybných dielov z poľa
  • Koncept a posúdenie dielov
  • Skúšobný plán a analýza problému
  • NTF proces/špecifické procesy
  • Indikátory a proces neustáleho zlepšovania
  • Stratégia náhodného výberu a logistika
  • Výmena informácií a dokumentácia
  • Pokyny k implementácií v organizácií
  • Skupinové cvičenia

Predpoklady pre účastníkov:

Žiadne špeciálne kvalifikačné predpoklady.

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Dĺžka trvania:

1 deň

Cena kurzu:

259,- € bez DPH / 1 účastník

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.