5S Poriadok a čistota

školenie
 Termín dohodou
 
0

Metóda 5S zavádza a štandardizuje organizáciu a poriadok na pracovisku. Zlepšuje pracovnú výkonnosť, zvyšuje produktivitu práce ako dôsledok zníženého času potrebného na vyhľadávanie a zvyšuje bezpečnosť pracovníkov. Dobre organizovanou prácou budú zamestnanci ešte viac motivovaní. Vďaka minimálnemu úsiliu a nákladom môžu byť odhalené mnohé chyby. Metóda 5S umožní týmto chybám predchádzať.

Cieľ:
Školenie zabezpečí základy pre efektívnu implementáciu 5S vo svojej vlastnej spoločnosti / oblasti.
5S metóda je vhodná nielen pre výrobné oddelenia, metódu je možné použiť aj pre nevýrobné priestory.

Cieľová skupina:
Zamestnanci a manažéri zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry.

Obsah:

 • Základné informácie o metóde 5S
 • Význam 5S
 • Ciele 5S
 • Odkaz na Kaizen / TPM / TPS
 • Postup pri realizácii
 • Princíp 5S
  • Vytriedenie
  • Vizuálne usporiadanie / Systematizácia
  • Vyčistenie
  • Štandardizácia
  • Sebadisciplína a vylepšovanie
 • Príklady pre praktické možnosti realizácie
 • Vysvetlenie a vizualizácia
 • Audity 5S
 • Workshop / Pracovná skupina
 • Tipy a výmena skúsenosti


Požiadavky:
Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Rozsah:
Komplexné výukové materiály
Skúsený školiteľ
Príjemná školiaca atmosféra s najlepším servisom
Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
Certifikát kvalifikácie
Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Odporúčanie:
Po absolvovaní seminára ako ďalší kvalifikačný stupeň odporúčame seminár 5S audítor.

Poskytované benefity:
Komplexné výukové materiály
Skúsený školiteľ
Príjemná školiaca atmosféra
Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:
Certifikát o absolvovaní

Cena:
249 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň.

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov