BeOn

školenie
 Termín dohodou
 
0

BeOn, aplikácia vytvorená koncernom Volkswagen slúžiaca na podporu procesu vzorkovania prvých dielov podľa VDA metodiky. Aplikácia BeOn slúži na vytváranie správ ku vzorkovaniu, evidenciu dát a súčasne zabezpečuje elektronickú komunikáciu medzi dodávateľom, odberateľským závodom VW ale aj inými aplikáciami čo výrazným spôsobom zefektívňuje proces vzorkovania a archiváciu dát.

Cieľ:

Cieľom poradenstva je oboznámiť účastníkov o užívateľskom prostredí aplikácie BeOn ako aj práce s ním. Úspešný absolvent školenia by mal byť schopný samostatne vytvárať elektronické správy k vzorkovaniu prvých dielov a práce s archívom v aplikácii BeOn.

Cieľová skupina:

Zamestnanci, v dodávateľských spoločnostiach koncernu Volkswagen zodpovední za vytváranie správ ku vzorkovaniu prvých dielov.

Obsah:

 • Poradenstvo k tematike
 • Úvod do problematiky
 • Užívateľské prostredie aplikácie BeOn
 • Tvorba vzorových správ
 • Rozhranie medzi BeOn a IMDS
 • Import dát a súborov
 • Spracovanie a odoslanie správy na schválenie
 • Práca s archívom
 • Tipy a skúsenosti

Doba trvania:

1 deň

Požiadavky:

Účastník poradenstva by mal mať osvojené základné poznatky z metódy vzorkovania podľa VDA 2 alebo PPAP, eventuálne praktické skúsenosti so vzorkovaním dielov v automobilovom priemysle.

Účastník poradenstva musí mať Login do aplikácie BeOn na www.vwgroupsupply.com a vlastné PC. (Bez splnenia tejto požiadavky sa účastník nemôže zúčastniť praktického cvičenia ktoré predstavuje jadro tohto školenia.)

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený konzultant s praxou
 • Príjemná tréningová atmosféra 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.