FIEV

školenie
 Termín dohodou
 
0

Poznanie a rešpektovanie špecifických požiadaviek zákazníkov - klientov je jednou zo základných povinností dodávateľov aj v zmysle požiadaviek špecifikácie IATF 16949. Špecifické požiadavky FIEV vo vzťahu ku kvalite produktu a súvisiacich výrobných a podporných procesov sú okrem iného definované auditom procesu.

Cieľová skupina:

 • Riadiaci pracovníci nižších i vyšších celkov v oblasti kvality a výroby pre oblasť zákazníkov uplatňujúcich požiadavky FIEV
 • Interní audítori výrobkov a procesov

Obsah:

 • Poznanie terminológie a kvalitatívnych pojmov v požiadavkách FIEV
 • Zameranie, ciele, príprava auditu procesu podľa požiadaviek FIEV
 • Metodológia auditu, formulácie otázok
 • Kritériá hodnotenia podľa definovaných oblastí, podľa prvkov 5M a kalkulácia vo formulári FIEV
 • Praktické prehodnotenie zvolenej časti procesu

Doba trvania:

2 dni

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná školiaca atmosféra 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.