FMEA - základné znalosti

školenie
 Termín dohodou
 
0

UVEDENIE DO PROBLEMATIKY

Dôležitým faktorom úspechu a veľkou výzvou je schopnosť poskytovať stabilnú kvalitu s kratšími časmi vývoja. FMEA pomáha efektívne a naprieč odvetviami. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) je metóda systematického predchádzania chybám alebo rizikám pri vývoji produktov, služieb a procesov alebo pri ich úpravách. Predchádzajúce potenciálne chyby a riziká možno zistiť a predchádzať im preventívnymi opatreniami, čím sa zvyšujú úspory zdrojov.

Najmä v prípade komplexných výrobkov a procesov si FMEA umožňuje zachovať možnosť vyrábať produkt alebo službu pre vlastnú spoločnosť a využívať synergické účinky pri vývoji podobných výrobkov a procesov.

Na seminári trénujete aplikáciu a metodiku s praktickými príkladmi.

 

OBSAH

Úvod do metodológie FMEA

Ciele a aplikácie rôznych typov FMEA

FMEA, plánovanie kvality a produktová dokumentácia

modely FMEA

Navrhnite FMEA s prípadovými štúdiami

Spracovať FMEA s prípadovými štúdiami

Špecifikácie automobilového priemyslu

Požiadavky na tím FMEA

Softvérové ​​aplikácie a softvérové ​​riešenia

Postupnosť seminárov: Tvorba FMEA pomocou jednoduchých príkladov

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Konatelia a vedúci projektov

Plánovači kvality

Vývojoví a procesní inžinieri

Zástupcovia QM a experti QM

absolvovaní

Osvedčenie o účasti na akadémii TÜV SÜD

 

UKONČENIE KURZU

Certifikát o absolvovaní

 

ŠKOLITEĽ

Odborní lektori TQM Slovakia, s.r.o. s rozsiahlymi skúsenosťami s FMEA pri vedení a moderovaní medzinárodných tímov s dlhoročnou praxou

 

ČO EŠTE ZÍSKATE

Máte presvedčivé know-how v aplikácii FMEA.

Vaša odbornosť môže znížiť riziko chýb a znížiť počet chýb.

Preukazujú dôležitú metodickú spôsobilosť.

 

Doba trvania:

2 dni

 

Poskytované benefity:

  • Certifikát
  • Skúsený školiteľ
  • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
  • Príjemná školiaca atmosféra 
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

319,- € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.