ISO 17025:2017 - výklad normy

školenie
 Termín dohodou
 
14

ISO/IEC 17025:2017

Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií

Cieľom školenia je výklad normy, oboznámenie účastníkov so systémom kvality, ktorý je požadovaný pre skúšobné a kalibračné laboratória, oboznámenie účastníkov s princípmi  akreditácie a požiadavkami na akreditáciu.

Cieľová skupina:

Školenie je určené pre pracovníkov, ktorí chcú zaviesť požiadavky na akreditáciu laboratórií podľa ISO/IEC 17025 alebo pracujú v akreditovanom laboratóriu.

Obsahová náplň:

Výklad požiadaviek jednotlivých kapitol normy ISO/IEC 17025:2017.

Proces akreditácie a požiadavky kladené na laboratórium, ktoré má pracovať v súlade s normou ISO 17025:2017.

Doba trvania: 
1 deň

Požiadavky:
Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Poskytované benefity:

• Komplexné výukové materiály 
• Skúsený školiteľ
• Príjemná školiaca atmosféra
• Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí
• Obed a občerstvenie počas prestávok (prezenčná forma školenia)

Cena kurzu:

259,- € bez DPH / 1 účastník

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.