D/TLD Audity

školenie
 Termín dohodou
 
36

Základné informácie:

Procesný audit D/TLD je špecifický procesný audit pre bezpečnostné diely vytvorený koncernom Volkswagen a požadovaný Formel Q. V prípade, že spoločnosť produkuje diely definované ako D/TLD diely je povinná produkovať diely, spracovávať dokumentáciu, archivovať, označovať a vykonávať procesný audit D/TLD podľa Formel Q Faehigkeit.

Stanovenie cieľov:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o praktickom používaní zošitu D/TLD auditu ako aj práce s ním. Úspešný absolvent školenia by mal byť schopný samostatne vytvárať D/TLD audit pre potreby Volkswagen koncernu.

Cieľová skupina:

Zamestnanci, v dodávateľských spoločnostiach koncernu Volkswagen zodpovední za vytváranie správ ku vzorkovaniu prvých dielov.

Obsah:

  • Úvod
  • Úvod do problematiky
  • Dotazník s bližším vysvetlením pojmov
  • Definovanie pojmov
  • Vzorové vyplnenie auditu
  • Akcie pri zistení odchýlok
  • Produkcia, archivácia, označovanie, všeobecné povedomie D/TLD
  • Tipy a skúsenosti

Predpoklady:

Účastník školenia by mal mať osvojené základné poznatky z manažmentu kvality a absolvované školenie Formel Q.

Poskytované benefity:
•    Rozsiahle školiace materiály
•    Skúsený školiteľ s audítorskou praxou
•    Príjemná tréningová atmosféra
•    Obed a občerstvenie počas prestávok (prezenčná forma školenia)
•    Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

Ukočenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena:

269 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň.

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov