ISO 45001:2018 - Výklad normy

školenie
 Termín dohodou
 
0

Základné informácie:

Dňa 12. marca 2018 bola zverejnená dlho očakávaná norma ISO 45001: 2018 - prvá celosvetová a harmonizovaná norma pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Britský štandard OHSAS 18001 slúžil ako predchodca nového harmonizovaného štandardu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ISO 45001 kladie väčší dôraz na ochranné a preventívne aspekty než bývalý OHSAS 18001. Tento prístup je v súlade s európskou legislatívou, kde takéto otázky, napríklad hodnotenie pracoviska a vymedzenie hraníc, ako aj zvyšovanie povedomia o rizikových prvkoch, sú už zakotvené v zákonoch, čo robí nový štandard výhodným.

ISO 45001: 2018 obsahuje štruktúru na vysokej úrovni a podobnú terminológiu, ktorá sa už používa v normách ISO 9001:2015 alebo ISO 14001:2015. Preto môže byť nový štandard ľahko integrovaný do už existujúcich systémov riadenia. Organizácie so súčasným systémom riadenia v súlade s normami ISO 9001 a 14001 budú tiež zodpovedať väčšine požiadaviek nového štandardu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. ISO 45001 tiež poskytuje podporu systematickému zavádzaniu a integrácii právnych požiadaviek, ktoré kladie legislatíva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na existujúce procesy.

Preto je možné zvýšiť právnu istotu osôb zodpovedných za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v spoločnostiach a zároveň zabezpečiť účinnejšiu ochranu pracovníkov.

Podpora pri prechode na ISO 45001

Na kurze sa budeme zaoberať prechodom z OHSAS 18001 na ISO 45001 a integráciou nového štandardu do existujúcich systémov riadenia. Na prechod z OHSAS 18001 na ISO 45001 je určené trojročné prechodné obdobie.

Obsah školenia:

• Výklad požiadaviek ISO 45001, hlavné zmeny oproti pôvodnému štandardu OHSAS 18001

• Aplikácia požiadaviek ISO 45001

• Porovnanie s ISO 14001 a 9001, procesný prístup

• Kontext spoločnosti, aplikácia risk manažmentu

• Najčastejšie nedostatky zisťované pri auditoch systému managementu BOZP, praktické skúsenosti, príklady nezhôd

• Tipy / skúsenosti, diskusia

Cieľová skupina:

Vedúci pracovníci a zamestnanci, ktorí chcú budovať a udržiavať systém riadenia bezpečnosti práce založený na ISO 45001.

Trvanie kurzu:

1 deň

Cena kurzu:

249,- € bez DPH / 1 účastník

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Poskytované benefity:

  • Skúsený školiteľ
  • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
  • Príjemná školiaca atmosféra 
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

 

Certifikát o absolvovaní

 

Ochrana osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.