KAIZEN 1 dňové školenie

školenie
 Termín dohodou
 
0

Základné informácie:

Kaizen (JAP. 改善, zmena a zmena k lepšiemu) je japonská životná a pracovná filozofia. Kaizen je firemná filozofia, podľa ktorej sa na procese zlepšovania podieľajú všetci zamestnanci na všetkých úrovniach organizácie. Dôraz sa kladie na riešenie mnohých malých problémov vo všetkých oblastiach spoločnosti prostredníctvom malých krokov, realizovateľných v krátkych časových úsekoch.

Stanovenie cieľov:

Návštevou tohto seminára získate know-how, ako sa aktívne podieľať na zlepšovaní vo vašej spoločnosti. Účastníci sa zoznámia s postupom na realizáciu zlepšovania. Počas školenia budú predstavené a na príkladoch v tímoch precvičené nástroje zlepšovania.

Cieľová skupina:

Zamestnanci, zo všetkých úrovni riadenia, ktorí si chcú prehĺbiť vedomosti a podieľať sa na neustálom zlepšovaní spoločnosti.

Obsah:

 • Kaizen princíp, pravidlá, oblasti zlepšovania
 • 3MU- Mura, Muda, Muri
 • Motivácia k zlepšovaniu a úloha manažmentu
 • Výhody/ nevýhody Kaizen
 • Formy zlepšovania (zlepšovacie aktivity, Kaizen workshop, Kaizen krúžky)
 • Najčastejšie prekážky pri Kaizen
 • Hľadanie oblastí na zlepšenie v pracovnom prostredí, praktické úlohy
 • Diskusia

Dĺžka školenia:

1 deň

Poskytované benefity:

 • Školiace podklady 
 • Vysoko kvalifikovaný tréner s praktickými skúsenosťami
 • Príjemná atmosféra školenia
 • Bohatý priestor pre vzájomnú výmenu znalostí a skúseností účastníkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.