KAIZEN 2 dňové školenie

školenie
 Termín dohodou
 
0

Ukážeme vám, ako môžu byť princípy Kaizen-u a japonskej filozofie integrované do Vašej organizácie. Počas tohto seminára sa naučíte, ktoré metódy a predpoklady sú nevyhnutné pre úspešné oživenie procesu neustáleho zlepšovania.

Kaizen
Kaizen (JAP. 改善, zmena a zmena k lepšiemu) je japonská životná a pracovná filozofia. Kaizen je firemná filozofia, podľa ktorej sa na procese zlepšovania podieľajú všetci zamestnanci na všetkých úrovniach organizácie. Dôraz sa kladie na riešenie mnohých malých problémov vo všetkých oblastiach spoločnosti prostredníctvom malých krokov, realizovateľných v krátkych časových úsekoch.

Stanovenie cieľa:
Návštevou tohto seminára získate know-how, ako sa aktívne podieľať na vytváraní procesov zlepšovania vo vašej spoločnosti. Účastníci sa zoznámia s postupmi na realizáciu zlepšovacích návrhov a spoznajú rôzne kultúry a filozofie. Počas školenia budú predstavené a na príkladoch v tímoch precvičené vhodné nástroje zlepšovania.

Cieľová skupina:
Zamestnanci zo všetkých divízií spoločnosti, ktorí sa chcú podieľať na neustálom zlepšovaní spoločnosti.
Obsah:

1. Deň
Úvod do problematiky
Čo je to Kaizen?
Filozofia Kaizen a jeho pôvod
Kultúrne rozdiely medzi Japonskom, Európou a USA
Rozvoj podnikania s a bez Kaizen-u
Spektrum prístupov k zlepšovaniu
Odbočka od témy - "zmena paradigmy"
Yin -Yang model
Ohromujúce paradoxy a ich výhody
Povaha a podstata východného myslenia
Film
Zlepšiť, ale KDE?
Základné oblasti činnosti v rámci spoločnosti
Kde všade je možné použiť Kaizen?
Pre ktoré oblasti je obzvlášť prospešný?
Načo chcete nasadiť Kaizen?
Zlepšiť, ale ČO?
Zlepšovanie kvality, ale čoho presne?
Rôzne aspekty kvality
Mätúce príklady a hlavolamy
Východný pohľad na "kvalitu" a vyplývajúce závery
Nové ukazovatele kvality z Japonska

2. Deň
Zlepšiť, ale AKO?
Stratégia a taktika: princípy, metódy a nástroje
Ďalší vývoj Yin-Yang modelu
"Kaizen dáždnik"
Proces zlepšovania s PDCA cyklom
Skupinová práca: systematický prístup
Identifikácia plytvania: "3M filozofia"
Identifikácia príležitostí: 3 pilierový model a matica zvyšovania kvality
Zdokonaľovanie formulácie cieľov
Hľadanie príčin: metóda 5W a Ishikawa Fishbone diagram
Techniky tvorivosti a skúsenosti s nimi
Metódy ohodnocovania a rozhodovania
Úskalia vo fáze realizácie
Praktická práca na konkrétnych prípadových štúdiách
Zlepšiť, ale KTO?
Implementačné prekážky v praxi
Podmienky pre Kaizen: analýza 1
Motivácia z východnej perspektívy
Podmienky pre Kaizen: Analýza 2 a 3
Kvalifikácia zamestnancov
Efektívne riadenie
Maslowova hierarchia potrieb
Veľká téma motivácie: skúška zhrnutia
Pomôcky a nástroje
Výsledok a zmena
Prehľad
Plán: Ako ďalej po tomto seminári?
Erfahrungsaustausch Výmena skúseností

Doba trvania:
2 dni

Metódy:
Krátka prezentácia, práca v malých skupinách, cvičenia.

Vstupné požiadavky a predchádzajúce znalosti potrebné na absolvovanie školenia:
Na účasť nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce zručnosti.

Poskytované benefity:
Školiace podklady 
Vysoko kvalifikovaný tréner s praktickými skúsenosťami
Príjemná atmosféra školenia
Bohatý priestor pre vzájomnú výmenu znalostí a skúseností účastníkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.