Kanban

školenie
 Termín dohodou
 
0

Kanban (jap. 看板 - Karta, signál, zobrazenie, tabuľa) je metóda na podporu riadenia priebehu výroby. Tento „Zober-princíp“ alebo „Vyzvi-princíp“ zvaný ako „Pull-princíp“ na rozdiel od „Push-princíp“ sa orientuje výhradne na potrebu medziproduktov vo výrobnom procese. Kanban umožňuje zníženie skladových zásob produktov, ktoré sú používané vo výrobe. Cieľom je riadiť celkový tok pridanej hodnoty od prvého výrobného kroku bez zbytočných nákladov. Výrobný systém Toyota slúži ako vzor moderného výrobného systému. Dôležitým základným princípom je implementácia jednotného logistického konceptu. Správny komponent na správnom mieste, v správnom čase, ani viac ani menej komponentov! Čo najmenšia zásoba v sklade na správnej pozícii. Cieľom je zabezpečiť stabilné zásobovanie napriek nízkym zásobám vo výrobe.

KANBAN
Stanovený cieľ:
Tento seminár poskytuje účastníkovi základné vedomosti o princípoch potrebných pre realizáciu štíhlych logistických systémov. Vďaka vysvetleniu metód a riešeniu prípadových štúdií účastníci pochopia princípy a nástroje na presadenie štíhlych logistických systémov, ktoré potom budú môcť zaviesť aj vo svojom podniku. Náš skúsený tréner Vám sprostredkuje túto tému so zameraním na praktickú stránku a na dosiahnuteľné výsledky.

Cieľová skupina:
pracovníci oddelenia logistiky, plánovania výroby, všetky oddelenia a všetci pracovníci z výrobného prostredia, ktorí sa o túto tému zaujímajú a chcú mať na ňu vplyv.

Obsah:
Podklady k téme
Čo znamená Kanban?
Obsah Kanban-karty
Porovnanie Push- a Pull princípu
Zohľadnenie infraštruktúry oddelení, systémov, procesov
Prekážky pri zavádzaní Kanban-u
Analýza stavu skladu
Určenie veľkosti výrobnej dávky
Určenie bezpečnostnej zásoby
Dosahy, frekvencia odberu
Porovnanie zásob „Je vs. plán vs. má byť“
Analýza chýbajúcich dielov
Pareto podľa frekvencie výskytu
Pareto podľa trvania poruchy
Definícia kľúčových dielov
Metódy riadenia zásob
Supermarkety
KANBAN
Priame prepojenie
FIFO-Princíp
Príklady z praxe
Pomôcky a nástroje
Typy a výmena názorov

Trvanie:
2 dni

Predpoklady:
Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:
Rozsiahle školiace materiály
Skúsený školiteľ s praxou
Príjemná tréningová atmosféra 
Bohatý priestor pre vzájomnú výmenu znalostí a skúseností účastníkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.