IATF 16949: 2016 - Konzultácie a podpora IATF 16949: 2016

školenie
 Termín dohodou
 
0

Obsah:

Konzultácie, podpora – support na základe špecifikácií normy.

• analýza súčasného stavu (úplnosť, zhoda systému s požiadavkami IATF, požiadavkami zainteresovaných strán)
• preverenie platných špecifických požiadaviek zákazníka(ov)
• identifikácia nedostatkov a neaktuálnych systémových miest
• návrh riešenia a doplnenie systému na základe spoločnej konzultácie
• riešenie pripravené na mieru podľa požiadaviek zákazníka / možnosť podpory na diaľku

Podporu – support vykoná certifikovaný lektor, expert

Doba trvania:
Podľa rozsahu / veľkosti organizácie/ dohody

Predpoklady:
Od účastníkov nie sú očakávané žiadne zvláštne predpoklady.

Poskytované benefity:
• Komplexné výukové materiály
• Skúsený školiteľ
• Príjemná školiaca atmosféra
• Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.