Konzultácie a podpora požiadavky VW

školenie
 Termín dohodou
 
0

Obsah:

Konzultácie, podpora – support na základe špecifikácií organizácie VW Group.

Podpora najmä, ale nielen nasledovných oblastí

- procesných/ produktových auditov
- BeOn
- LiOn
- KBP portál
- Lastenheft AUDI, SKODA, VW, Porsche
- riešenie reklamácií z 0km, z poľa, záručných reklamácií
- pomoc pri stanovení odchýlok a plánu opatrení
- tréning metód kvality a zvyšovanípovedomia o kvalite
- iných oblastí a sporných bodov podľa požiadaviek zákazníka


Podporu – support vykoná certifikovaný lektor, expert.


Doba trvania:
1 deň

Predpoklady:
Od účastníkov nie sú očakávané žiadne zvláštne predpoklady.

Poskytované benefity:
• Komplexné výukové materiály
• Skúsený školiteľ
• Príjemná školiaca atmosféra
• Certifikát kvalifikácie
• Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.