Lion

školenie
 Termín dohodou
 
0

Praktické konzultácie so systémom Lion (Lieferanten Teile Information Online ) na B2B portáli koncernu VW je praktickou konzultáciou zručností pri dennej komunikácii so zákazníkom. Na príkladoch sú vysvetlené možnosti riešenia úloh zadaných zákazníkom.

Stanovenie cieľa:

Okrem konzultácie teórie bude účastníkovi vysvetlené efektívne využitie procesného auditu podľa VDA 6.3 Modul A. Účastníci sa naučia prakticky ovládať systém a využiť tieto výsledky pre efektívne odpracovanie úloh v rámci projektov.

Cieľová skupina:

Pracovníci z oblasti manažérstva kvality, zabezpečenia kvality, z oblasti vývoja procesu, z výroby, logistiky, nákupu, služieb.

Obsah:

 • Pojmy pre prácu zo systémom Lion
 • Priebeh úloh v rámci komunikácie s portálom
 • Pochopenie štatusov a očakávané akcie
 • Prehľad úloh na vypracovanie
 • Práca s ukladaním dát v portáli
 • Definovanie kontaktných dát
 • Statusy úloh
 • Priebeh zmeny

Trvanie:

2 dni

Podklady:

Manuál Lion (Lieferanten Teile Information Online)

Predpoklady:

Prístup do B2B portálu (www.vwgroupsupply.com) k zložke Lion, ovládanie nemeckého alebo anglického jazyka (stačia základy), základné poznatky z oblasti manažmentu kvality zodpovedajúce semináru.

Ukončenie kurzu:

 

Certifikát o absolvovaní – praktické skúsenosti so systémom Lion

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený konzultant
 • Príjemná atmosféra 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.