VSM - Mapovanie toku hodnoty

školenie
 Termín dohodou
 
0

„Mapovanie toku pridanej hodnoty“ a „Dizajn toku pridanej hodnoty“ sú dôležité nástroje LEAN Manažmentu a sú základným predpokladom pre trvalo udržateľný, na hodnoty zameraný spôsob myslenia a konania.

Cieľ:  získať základný prehľad v metodike VSM (mapovanie toku hodnoty)

Obsah:

 • Úvod do Lean manažmentu, základné pojmy
 • Hodnota vs plytvanie, definícia toku hodnoty (value stream)
 • Straty v procesoch, identifikácia
 • Princíp štíhleho myslenia, plynulý tok výroby
 • Meranie procesu, LT, CT, PCE, Takt
 • VSM pravidlá pre tvorbu mapy a význam symbolov
 • Mapa budúceho stavu, význam
 • Kaizen a nástroje lean ako podpora zlepšovania
 • Skupinové opakovanie

Trvanie:

1 deň

Predpoklady:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ s praxou
 • Príjemná tréningová atmosféra 
 • Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní 

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.