FMEA - Moderovanie FMEA

školenie
 Termín dohodou
 
0

Poskytneme Vám profesionálneho FMEA moderátora pre Vaše projekty FMEA v oblasti preventívnej analýzy rizika a chýb v systémoch, produktoch a procesoch. Prostredníctvom systematického a na prax orientovaného moderovania potečú informácie a know-how Vašich pracovníkov cielene do analýzy rizika. To povedie k robustným produktom a procesom.

Využite know-how a mnohoročné skúsenosti tqm.com a jeho expertov a získajte kompetentné, účinné a metodicky korektné moderovanie pre svoje FMEA projekty. Zredukujete tým svoje náklady na chyby, ako aj časovú a nákladovú náročnosť. Neplytvajte zdrojmi z dôvodu nedostatku metodickej skúsenosti kvôli komplexnosti produktov, samotnej metodiky, či software.

Môžete od nás očakávať nasledovné služby:

 • Príprava FMEA
 • Krátke zaškolenie členov tímu do metodiky a priebehu FMEA
 • Moderovanie stretnutí tímu v súlade s aktuálnymi smernicami VDA/QS9000, ...
 • Profesionálne moderovanie s počítačovou podporou počas stretnutí tímu
 • Dokumentovanie FMEA v dátovej forme umožňujúcej ďalšie spracovanie podľa Vašej preferencie
 • Sledovanie projektu, vedenie FMEA, vypracovanie FMEA
 • Prezentovanie FMEA (interne alebo externe u Vášho zákazníka)
 • Poradenstvo a vedenie FMEA tímu

Prínos pre Vás:

 • Rozsiahle a dlhoročné skúsenosti našich moderátorov s moderovaním FMEA tímov
 • Rozsiahle skúsenosti s analýzou pri komplexných systémoch, produktoch a procesoch
 • Softvérová podpora profesionálneho FMEA programu
 • Garancia neutrality a objektivity pri moderovaní
 • Úspora zdrojov v dôsledku systematického a efektívneho prístupu
 • Jednoznačná redukcia chýb (Stratégia nulového počtu chýb)


Neváhajte nás osloviť za účelom vypracovania individuálnej ponuky!

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.