Nástroje kvality – basic QMS prehľad noriem

školenie
 Termín dohodou
 
0

Stanovenie cieľov:

Ukážeme Vám, ako rýchlo a prakticky môžete vstúpiť do efektívneho riadenia manažérstva kvality. Profitujte zo skúsenosti nášho top školiteľa a urobte s nami spoločne prvý krok k zostaveniu manažmentu kvality, k tvorbe dokumentácie ako je príručka kvality, popisy procesov a pracovné postupy. Okrem oboznámenia sa s riadením reklamačných procesov sa účastník naučí efektívne používať Metódu 8D. Práve pracovníci, ktorí nie sú z oddelenia kvality, by mali poskytovať odbornú podporu tímu 8D a dokázať metódu použiť aj pri riešení interných problémov.

Obsah:

 • Úlohy v manažérstve kvality (plánovanie, kontrola a zabezpečovanie kvality)
 • Základné informácie o téme 8D
 • Pravidlá pri reklamácii
 • Cyklus PDCA
 • Štruktúra 8D reportov
 • Nástroje pre systematickú identifikáciu príčin a analýza príčin
 • Ishikawa
 • 5W
 • FMEA, basic prehľad
 • Definícia a objasnenie pojmov PROBLEM SOLVING a základný rozdiel medzi: problém – príčina – následok – opatrenie
 • Typy problémov a prístupy k ich riešeniu. PDCA princíp zlepšovania, význam
 • Popis a analýza problému, špecifikácia problému
 • Analýza príčin a výber kľúčových príčin
 • Opatrenia na zamedzenie problémov

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu 
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

Cena:

359 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.