HR manažéri - Požiadavky ISO 9001 a IATF 16949 pre HR manažérov

školenie
 Termín dohodou
 
12

Cieľ školenia:

Pri auditoch systému manažérstva kvality sa kladia veľký dôraz na kvalifikáciu pracovníkov, adaptačné plány a vzdelávanie. Cieľom školenia je pomocou interaktívnej komunikácie s lektorom násť vhodné metódy a nástroje na plnenie požiadaviek pri interných, zákazníckych a certifikačných auditoch.

Ďalej je cieľom školenia:

 • oboznámiť o štandardoch, pravidlách a všeobecných požiadavkách vyžadovaných najmä ale nielen v automobilovom priemysle
 • poskytnúť všeobecný prehľad a podporu pri riadení HR
 • tvorba a aktualizácia vzdelávacích plánov
 • nové požiadavky na špecifické znalosti pracovníkov
 • vysvetliť skratky a pojmy jednotlivých nástrojov, dôvodov ich vyžadovania, definovať cieľ, ku ktorému smerujú
 • uľahčiť plánovanie školení pre jednotlivých zamestnancov s cieľom predísť zbytočným investíciám
 • určiť plán rozvoja vedomostí zamestnanca na konkrétnej pozícii

Cieľová skupina:

HR manažéri, zodpovední za vzdelávanie, náboroví pracovníci a podobne.

Doba trvania:

1 deň

Poskytované benefity:

 • Prehľadné výukové materiály
 • Skúsený komunikatívny školiteľ
 • Príjemná atmosféra 
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok (prezenčná forma školenia)
 • Dostatočný priestor pre otázky, komunikáciu s lektorom

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena kurzu:  259,- € bez DPH / 1 účastník

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.