Poka Yoke

školenie
 Termín dohodou
 
0

Názov Poka Yoke pochádza z japončiny a znamená  "vyhnutie sa chybe". Štíhle a synchronizované procesy sú vo väčšine prípadov nastavené proti možným rizikám. Preto sú bezpodmienečne potrebné stratégie na zabezpečenie pre použiteľnosť zariadení a vyhnutie sa  chybám. Ako najjednoduchšie a ako prvá možnosť sa vyhnúť chybe, je opatrenie v zmysle Poka-Yoke. Sú dostatočne bezpečné  ako jednotlivo použiteľné metódy bez veľkých investícií. Transparentnosť kontra predimenzovanému inžinieringu. Náš skúsený školiteľ vám predstaví tému jasne a zo skúsenosťou z praxe.

Cieľ školenia:

Tento seminár prinesie účastníkom základy k Poka Yoke. V náväznosti na príklady z praxe sa účastník stretne z stratégiou "vyhnúť sa chybe namiesto odstráneniu vzniknutej chyby". Účastníci sa dostanú do pozície, kde integrujú metódu  Poka Yoke do vlastnej prevádzky  a tým významne prispejú k stabilnému a bezporuchovému procesu.

Cieľová skupina:
Pracovník a vedúci oddelení z vývoja, výroby, logistika, údržby, zabezpečenia kvality a oddelenia pre ktoré je táto tému zaujímavá.

Obsah:

•          Poka-Yoke ako stavebný kameň výrobných systémov

•          Druhy  Poka-Yoke

•          Výzva: Stratégia nula chýb

•          Filozofia: Prerušenie reťazca príčin

•          Metóda: „Bezpečné zamedzenie chybám “  proti chybnej manipulácii

•          Vplyvy ľudského faktora

•          Princípy a odhalenie chyby

•           Systematický rozvoj opatrení Poka-Yoke  a nastavenia: FMEA a systematické riešenie problémov

•          Workshop / Skupinová práca

•          Tipy a triky


Predpoklady:
Nie sú potrebné žiadne špeciálne znalosti resp. predpoklady.

Doba trvania:

1 deň

Poskytované benefity:

  • Komplexné výukové materiály
  • Skúsený školiteľ
  • Príjemná školiaca atmosféra 
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.