Praktické skúsenosti s realizáciou auditov podľa VDA 6.3 – support – podpora

školenie
 Termín dohodou
 
0

Základné informácie:

Procesný audit je účinný nástroj monitoringu procesu výroby. Pre interné hodnotenie, ale aj pre posúdenie a výber dodávateľov sa osvedčila VDA 6.3. Procesným auditom sa preverí kontrola kvality a plnenie požiadaviek na výrobok. Prostredníctvom podrobnej analýzy vstupov do výrobného procesu je možné odhaliť nedostatky a vytvoriť priestor na zlepšenie. Využite tento nástroj ako stratégiu nulovej chybovosti.

Stanovenie cieľov:

Okrem výučby teórie chceme touto ponukou rozšíriť našu činnosť o support - podporu Praktické skúsenosti s realizáciou auditov podľa VDA 6.3.

Obsah:

 • Použitie teoretických vedomostí VDA 6.3 v praxi
 • Kľúčové body pri realizácii auditu
 • Hodnotenia a získavanie dôkazov
 • Najčastejšie chyby pri realizácii auditu
 • Techniky kladenia otázok
 • Aktívne počúvanie a diskusia
 • Odporúčania z praxe

Trvanie:

2 dni

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:

 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná atmosféra
 • Certifikát o absolvovaní
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.