MSA - Analýza meracích systémov

školenie

Normy QS 9000, VDA a IATF 16949 požadujú, aby sa na plánované kontroly kvality používali spôsobilé kontrolné prostriedky a kontrolné systémy. Ak nie je zabezpečená dôveryhodnosť kontrolného postupu a výsledkov, je nebezpečenstvo, že budú vyvodené chybné závery. Na tomto seminári budú poskytnuté metódy a postupy hodnotenia spôsobilosti kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov. Náš skúsený lektor Vás naučí, ako samostatne a cielene tieto postupy vykonávať.

Stanovenie cieľa:

Naučíte sa zisťovať a vyhodnocovať spôsobilosť kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov. Pomocou rôznych postupov budete schopní kategorizovať kontrolné prostriedky a kontrolné systémy podľa spôsobu ich použitia a plánovať ich využitie.

Cieľová skupina:

Inžinieri, technici, majstri a odborný personál z plánovania výroby, oblasti kvality, ktorí sú zodpovední za zisťovanie a hodnotenie spôsobilosti kontrolných prostriedkov.

Obsah:

 • Cieľ a význam analýzy meracích systémov
 • Charakteristiky popisujúce systémy merania
  • presnosť, stabilita, linearita
  • opakovateľnosť, reprodukovateľnosť, rozlišovacia schopnosť
 • Vykonanie analýzy systému merania
  •  GR&R Typ 1 (štúdia spôsobilosti, Cg, Cgk)
  •  GR&R Typ 2 (štúdia opakovateľnosti a reprodukovateľnosti, %R&R)
  •  Atributívna MSA (%zhody, Kappa index)
 • Vyhodnotenie výsledkov z analýzy, kritéria
 • Precvičovanie na príkladoch vo dvojiciach
 • Tipy / výmena skúseností

Trvanie:

1 deň

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu 
 • Obed a občerstvenie počas prestávok (prezenčná forma školenia)
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena:

259 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Spracovanie osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.