SMED (Single Minute Exchange of Dies) - Redukovanie času prípravy

školenie
 Termín dohodou
 
0

Dôležitým princípom je výroba v zákazníckom takte. Dlho trvajúce procesy prípravy významne narúšajú zákaznícky takt. Preto má pri meniacich sa produktoch veľký význam rýchla prestaviteľnosť výrobných zariadení. Krátke časy prípravy umožňujú výrobný mix s najmenšími veľkosťami dávok v zmysle EPEI (Every Part Every Intervall) a teda najkratšie doby priebehu a najvyššiu flexibilitu na meniace sa požiadavky zákazníkov. Rozhodujúci je čas prerušenia výroby menší, ako celkový platený čas procesu prípravy. Náš kompetentný tréner Vám sprostredkuje túto problematiku cielene a s praktickými poznatkami.

Cieľ tréningu:

Tento tréning sprostredkuje účastníkom základy a metódy, ktoré sú potrebné pre redukovanie časov prípravy. Účastníci budú schopní vykonať redukciu časov prípravy v podniku a týmto významne prispieť k rýchlej a flexibilnej príprave.

Cieľová skupina:

Zamestnanci a vedúci pracovníci z výroby, logistiky, údržby, zabezpečenia kvality a iných  oblastí, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku.

Obsah:

 • Definícia času prípravy v zmysle štíhlej synchrónnej výroby
 • Analýza súčasného stavu (štúdia priebehu) na základe analýzy toku hodnôt
 • Rozdelenie internej/externej prípravy
 • Eliminácia plytvania
 • Kombinovanie a prerozdeľovanie (EKUV-Analýza)
 • Zlepšovanie
 • Vypracovanie žiaduceho priebehu
 • Stanovenie žiaduceho priebehu ako štandardu
 • Plán opatrení
 • Príklady z praxe
 • Tipy a výmena skúseností

Trvanie:

1 deň.

Predpoklady:

Od účastníkov nie sú očakávané žiadne zvláštne predpoklady.

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.