Špecifické požiadavky zákazníka Ford

školenie
 Termín dohodou
 
0

Základné informácie:
Požiadavky kladené v rámci projektov pre Ford Motor Company sú špecifické pre jednotlivých dodávateľov v rámci každého projektu. Preto musí mať dodávateľská organizácia maximálne znalosti o všeobecných požiadavkách koncernu a tieto požiadavky jednotlivých značiek vedieť aplikovať v každom oddelení, počnúc výrobou, cez engineering až po kvalitu.

Stanovenie cieľov:
Cieľom je oboznámiť účastníkov o praktickom používaní noriem ISO 9001 a IATF 16 949, príručiek FMEA a PPAP – vysvetlenie, pochopenie, naučenie a osvojenie práce s nimi. Po úspešnom absolvovaní školenia bude účastník schopný samostatne implementovať rôzne požiadavky k jednotlivých projektom v rámci APQP – pokročilého plánovania kvality, vyhodnocovať možné riziká a stanovovať preventívne opatrenia, aby zabránil ich vzniku, pripraviť podklady k PPAPu.

Cieľová skupina:
Určené pre stredný management a manažérov všetkých oddelení v dodávateľských spoločnostiach Ford Motor Company.

Obsah:
• Úvod do problematiky
• Definovanie pojmov
• Požiadavky podľa Ford Motors Company Customer specific requirements 2015
• Teoretické a praktické znalosti APQP a kontrolných plánov
• Teoretické a praktické skúsenosti MMOG/ LE
• Teoretické a praktické znalosti FMEA
• Teoretické a praktické znalosti MSA
• Teoretické a praktické skúsenosti PPAP, Service PPAP
• Teoretické a praktické skúsenosti SPC
• Tipy a skúsenosti

Doba trvania:
2 dni

Predpoklady:
Od účastníkov nie sú očakávané žiadne zvláštne predpoklady.

Cena:

389 € bez DPH za účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Poskytované benefity:

• Komplexné výukové materiály
• Skúsený školiteľ
• Príjemná školiaca atmosféra
• Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.