Spôsobilosť procesov a spôsobilosť strojov

školenie
 Termín dohodou
 
0

Účel tréningu

 • Naučiť účastníkov ako vyhodnocovať kvalitu procesov a výrobných zariadení cez ukazovatele spôsobilosti vo vzťahu k požiadavke zákazníka.
 • Objasniť procesný prístup a požiadavku na hodnotenie spôsobilosti predpísanú ISO normou. 

Program:

 • Kvalita očami zákazníka, procesný prístup v riadení.
 • Stabilita vs spôsobilosť, základné princípy.
 • Hodnotenie krátkodobej a dlhodobej spôsobilosti výrobného procesu.
 • Význam indexov: Cp/ Cpk, Pp/ Ppk a požiadavky. Doplňujúce ukazovatele: výťažnosť procesu, DPM, DPMO, PPM. Prepočítavacia tabuľka.
 • Krátkodobé posúdenie spôsobilosti strojných zariadení.
 • Význam indexov: Cm, Cmk a požiadavky.
 • Praktické cvičenia a úlohy na aplikáciu preberaných tém.

Počas tréningu bude používaný MS Excel a MiniTab.

Trvanie:

1 deň

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.