Štatistika v MINITAB - basic

školenie
 Termín dohodou
 
0

Poznať proces, znamená vedieť čítať údaje a informácie, ktoré nám procesy generujú. Dobre riadiť, znamená identifikovať príčiny, vzťahy a súvislosti ku ktorým v procesoch dochádza.

Školenie poskytuje príležitosť rozšíriť si znalosti v oblasti spracovania a vyhodnocovania údajov. Podporí vás v hľadaní správnych rozhodnutí. Štatistický software MiniTab poskytuje komplexný balík nástrojov, jeho rozsah a možnosti ho dnes zaraďujú medzi popredné software na svete v oblasti zvyšovania kvality procesov.

Príďte a spoznajte lepšie procesy, ktoré riadite a sú vo vašej kompetencii.

Stanovenie cieľa:

Získate prehľad o možnostiach, ktoré štatistický software MiniTab poskytuje. Zvládnete obsluhu a doplníte si poznatky zo základnej štatistiky, grafickej a analytickej formy spracovania a interpretácie údajov.

Cieľová skupina:

Riadiaci pracovníci, procesní inžinieri, pracovníci kvality a zamestnanci, ktorí chcú získať prehľad o prístupe k riadeniu na základe údajov. Účastníci by mali mať základné zručnosti práce s údajmi, štatistiky.

Obsah tréningu Minitab basic:

 • Predstavenie práce v prostredí MiniTab
  • okná Session, Worksheet, Graph, Project Manager
  • prepojenie na PowerPoint, Word
 • Menu File a Help, význam
 • Práca s dátami v MiniTab
  • Menu Data
   • formát dát, zápis, kopírovanie, mazanie
  • Menu Calc/ Calculator
   • základná štatistika
  • Menu Graph
   • ukážka vytvorenia grafu,editácie a uloženia
  • Menu Stat
   • prehľad nástrojov
  • Menu Assistant
   • prehľad analýz
 • Práca vo dvojici, precvičenie základnej obsluhy
 • Tipy / výmena skúseností

Školenie bude realizované v prostredí štatistického software MiniTab18.

Doba trvania: 

1 deň

Počet účastníkov tréningu: 

max. 12 v skupine

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ s praxou
 • Príjemná školiaca atmosféra 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.