TPM – Totálne produktívna údržba

školenie
 Termín dohodou
 
0

Štíhle a synchronizované procesy sú často málo odolné voči rizikám. Preto sú bezpodmienečne potrebné strategické plány na zaistenie dostupnosti (disponibilita) zariadenia. Dôležitým balíkom opatrení na zaistenie dostupnosti zariadenia je zavedenie TPM (Total Productive Maintenance). Náš skúsený tréner Vám sprostredkuje túto tému so zameraním na praktickú stránku a na dosiahnuteľné výsledky.

Stanovený cieľ:
Tento tréning sprostredkováva účastníkovi základy a princípy témy TPM. Jednotlivé fázy a metódy realizácie TPM sú vysvetľované  pomocou príkladov z praxe. Účasníci by mali pochopiť,  ako integrovať TPM vo vlastnom podniku, aby tak mohli zabezpečiť stabilné a bezporuchové fungovanie výrobných zariadení.

Cieľová skupina:

Vedúci pracovníci a pracovníci výroby, logistiky, údržby, kvality a všetkých oddelení, ktoré sa o túto tému zaujímajú.

Obsah:

 • Podklady k téme
 • Definícia Celkovej efektívnosti zariadení (OEE)
 • Spôsobilosť ako jeden z troch faktorov – „kubický efekt“
 • Pravidelné a náhodné straty
 • Stanovenie priorít pre zariadenia (nadbytočnosť, max. časy prestavovania, výrobné rezervy)
 • Pareto poruchovosti podľa dĺžky trvania porúch
 • Pareto poruchovosti podľa frekvencie výskytu porúch
 • Výber pracovných staníc
 • Výber podsystémov
 • Plány opatrení (základné čistenie, opatrenia údržby, TPM v pracovných zmenách)
 • Príklady z praxe
 • Typy a výmena názorov

Trvanie:
2 dni

Predpoklady:
Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ s praxou
 • Príjemná tréningová atmosféra 
 • Bohatý priestor pre vzájomnú výmenu znalostí a skúseností účastníkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.