TQM – Komplexné riadenie kvality

školenie
 Termín dohodou
 
0

TQM je viac ako len jedna z metód! Získate rozsiahle poznatky o jednotlivých prvkoch TQM a informácie o požiadavkách na celkový manažment kvality. Účastníci sa postupne oboznámia so zavádzaním zlepšovacích opatrení a naučia sa porozumieť rôznym kultúram a filozofiám. Návštevou seminára získate know-how, ako aktívne nasadiť Komplexné riadenie kvality vo Vašej organizácii.

Stanovenie cieľa:
Získať rozsiahle poznatky o prvkoch TQM a o požiadavkách na celkový manažment kvality. Účastníci sa postupne oboznámia so zavádzaním zlepšovacích opatrení a naučia sa porozumieť rôznym kultúram a filozofiám. Návštevou seminára získate know-how, ako aktívne nasadiť Komplexné riadenie kvality vo Vašej organizácii. Osvojenie nástrojov TQM bude umocnené pomocou príkladov a skupinovej práce.

Cieľová skupina:
Seminár je zameraný na predstavenstvo firmy, konateľov, riadiacich pracovníkov, vedúcich projektov, poradcov, organizátorov, odborníkov so strategickým zadávaním úloh, zodpovedných za procesy, manažérov kvality, ako aj všetky osoby, ktoré sa chcú s touto témou oboznámiť.

Obsah:

 • Základné poznatky o manažmente kvality
 • Čo znamená TQM
 • Filozofia TQM a jej vznik
 • Rozdiely v kultúre medzi Japonskom, Európou a USA
 • Vývoj podniku s a bez TQM
 • Zvyšovanie kvality, ale ako presne?
 • Rôzne aspekty kvality
 • Východný pohľad na „kvalitu“ a vzniknuté dôsledky
 • Nové indikátory kvality z Japonska
 • Prekážky pri zavádzaní zmien do praxe
 • Podmienky pre nasadenie TQM
 • Porovnávanie metód (Príklad: Neustále zlepšovanie-Kaizen)
 • Eliminácia strát a zvyšovanie pridanej hodnoty
 • Rôzne druhy zlepšovania a ohraničenie voči ďalším metódam  „Motivácie podľa východného prístupu“
 • Kvalifikácia pracovníkov
 • Efektívne vedenie
 • Maslowova pyramída potrieb
 • Veľká téma „motivácia“: pokus o zhrnutie
 • Pomôcky a náradie
 • workshop / skupinová práca
 • Roadmap: ako ďalej po tomto seminári
 • Typy a výmena skúseností


Trvanie:
2 dni

Predpoklady:
Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Metódy:
prednáška, skupinová práca, diskusia

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ s praxou
 • Príjemná tréningová atmosféra 
 • Bohatý priestor pre vzájomnú výmenu znalostí a skúseností účastníkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.