VDA 19.2 – Technická čistota pri montáži

školenie
 Termín dohodou
 
0

Cieľom kurzu je oboznámenie a osvojenie si znalosti pri implementácií a monitoringu technickej čistoty uplatňovanej pri montáži zameraním na faktory ovplyvňujúce technickú čistotu ako sú prostredie, logistika, personál a montážne zariadenia v súlade s VDA 19.

Norma VDA 19.2 patrí medzi základné štandardy vyžadované zástupcami automobiliek pre následnú realizáciu zvyšovania efektívnosti procesov s ohľadom zvyšovania spoľahlivosti a bezpečnosti komponentov montovaných do áut.
Jadrom školenia je oboznámiť účastníkov kurzu s požiadavkami pre efektívne zavedenie a monitorovanie čistoty na prvky procesov, ktoré majú výrazný vplyv na funkčnosť dodávaných komponentov v automobilovom priemysle.
 

Cieľ normy VDA 19.2 je:

 • zabrániť vzniku kritického znečistenia
 • odstránenie nežiadúcich častíc znižujúcich funkčnosť produktu
 • ochrana dielov a modulov pred vznikom nežiadúcich častíc z okolia
 • zjednotenie postupov pri návrhu a optimalizácií montáže kritických dielov z hľadiska čistoty
   

Neoddeliteľnou súčasťou zavedenia a následného monitorovania technickej čistoty je výkon Potencionálnej analýzy technickej čistoty, ktorej je venovaný záverečný blok kurzu.

Hlavné okruhy tém:

 • Požiadavky na kontrolu technickej čistoty podľa VDA 19.2
 • Koncepcia čistej výroby
 • Meranie vplyvov na čistotu
 • Okolité prostredie
 • Logistika
 • Personál
 • Montážne zariadenia
 • Potencionálna analýza čistoty
 • Prípadové štúdie
 • Záverečný test

Cieľová skupina účastníkov:
V súlade s požiadavkami VDA 19.2 kap. E.3.1.1, je potrebné zo strany dodávateľov mať kompetentných a spôsobilých zástupcov zamestnancov z každej časti organizačnej zložky podieľajúcej sa na produkcii komponentov a zostáv v AUTOMOTIVE.

Trvanie:

2 dni

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.