VDA 6.3 - Audítor procesu poskytovania služieb

školenie
 Termín dohodou
 
12

Základné informácie:

Až 70% výrobných závodov v automobilovom priemysle vôbec neaudituje svojich poskytovateľov služieb.

S ohľadom na procesný prístup a požiadavky zákazníkov pojednáva tento kurz o základných požiadavkách na kvalifikáciu podľa VDA 6.3 so špecializáciou na audit procesu poskytovania služieb. Kurz diskutuje základné všeobecné požiadavky na poskytovateľov služieb, metódy, princípy, analýzu rizika a hodnotiacu schému.

Chceme Vám umožniť použiť tento audit procesu na identifikovanie rizík s ohľadom na poskytované služby a ich potenciálny rozvoj.

Obsah:

 • Náväznosti na ostatné požiadavky ISO 9001 a VDA 6.2, ako aj IATF 16949, atď.
 • Prehľad kapitol VDA 6.3
 • Úvod k procesnému prístupu pomocou analýzy rizika formou korytnačky
 • Audit procesu podľa programu auditov od plánovania až po uzatvorenie
 • Plánovanie a výkon procesného auditu
 • Schéma hodnotenia procesného auditu
 • Komunikácia, etika a morálny kódex audítorov procesu
 • Procesný prvok D2 – projektový manažment
 • Procesný prvok D3 – plánovanie vývoja služby
 • Procesný prvok D4 – realizácia vývoja služby
 • Procesný prvok D5 – manažment dodávateľov
 • Procesný prvok D6 – poskytovanie služby
 • Procesný prvok D7 – spokojnosť zákazníka / starostlivosť o zákazníka
 • Pridelenie a vyhodnotenie zistení z auditu

Pomocou jednotlivých krokov školenia Vás budeme sprevádzať požiadavkami na audit procesu služieb a umožníme Vám ich aplikovať podľa platných noriem v automobilovom priemysle.

Predpoklady pre účastníkov:

Dobré vedomosti o riadení kvality; skúsenosti z praxe, preferované sú skúsenosti s organizáciami, ktoré poskytujú služby v automobilovom priemysle.

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Dĺžka trvania:

2 dni

Cena:

369,- eur bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Poznámka: Školenie nie je v licencii VDA QMC.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.