Vizuálny manažment

školenie
 Termín dohodou
 
0

Vizuálny manažment slúži na aby sa informácie poskytovali zrozumiteľné  a boli ľahko dostupné. Z vedeckých výskumov vieme, že informácie sa prijímajú predovšetkým očami. Tento poznatok sa oplatí využiť a takto vytvoriť silnejšiu zainteresovanosť zamestnancov. Okrem toho vizuálny manažment podporuje štandardizovanú prácu a tvorbu hodnoty na mieste diania. 

Cieľ:

Tento seminár objasní účastníkom význam vizuálneho manažmentu v súvislosti so štíhlym výrobným systémom. Pomocou príkladov z praxe získajú účastníci poznatky o výhodách prakticky orientovaného použitia vizuálneho manažmentu. Účastníci budú schopní zaviesť vizuálny manažment vo vlastnom podniku a tým významne prispieť k vytvoreniu  štandardizovaných a bezporuchových procesov.

Cieľová skupina:

Vedúci pracovníci a zamestnanci z výroby, logistiky, údržby, zabezpečenia kvality a iných  oblastí,  ktorí sa zaujímajú o túto problematiku.

Obsah:

 • Základy problematiky
 • Vizualizácia „ kde, ako, s čím“
 • Prvky vizuálneho manažmentu
  • Čistota a poriadok (5S)
  • Plochy / materiál
  • Metrika / ukazovatele
  • Regulačné cykly / reakčné systémy
 • Predstavenie príkladov z praxe a ich diskusia
 • Tipy a výmena skúseností

Trvanie:

1 deň.

Predpoklady:

Od účastníkov nie sú očakávané žiadne zvláštne predpoklady.

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu 
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

Cena:

229,- € bez DPH na účastníka / 1 deň

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.